Thủy Tiên đi làm từ thiện có cần phải lập “quỹ từ thiện” không?

Mưa bão vẫn đang để lại những hậu quả đau thương cho người dân miền Trung. Các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, những cá nhân, những tấm lòng hảo tâm vẫn đang cố gắng góp tiền để ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả. Có những ý kiến thắc mắc là việc dùng tiền cũng như kêu gọi từ thiện của những cá nhân đó có cần phải làm thủ tục pháp lý gì không?

Hiện nay Pháp luật Việt Nam có quy định điều chỉnh những hoạt động, tổ chức của quỹ từ thiện. Cụ thể tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP có một số quy định như sau.

1. Quỹ từ thiện là gì?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Nghị định này, quỹ từ thiện là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận.

2. Nguyên tắc hoạt động của quỹ từ thiện là gì?

  • Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.
  • Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của mình.
  • Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.
  • Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của quỹ.
  • Không phân chia tài sản.

3. Quỹ từ thiện có tư cách pháp nhân hay không?

  • Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
  • Quỹ được chọn tên và biểu tượng. Tên và biểu tượng của quỹ phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Không trùng lắp hoặc gây nhầm lẫn với tên hoặc biểu tượng của quỹ khác đã được đăng ký trước đó;

- Không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc;

- Quỹ phải có tên bằng tiếng Việt và có thể được dịch ra tiếng quốc tế theo quy định của pháp luật.

4. Cá nhân kêu gọi từ thiện có bắt buộc phải thành lập quỹ từ thiện hay không?

Theo quy định hiện nay, tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP không có điều khoản nào quy định về hoạt động từ thiện, tự nguyện của công dân, cụ thể là không quy định về hoạt động cứu trợ tự phát của công dân. Theo nguyên tắc áp dụng pháp luật, công dân được làm những gì mà nhà nước không cấm, vì vậy việc cá nhân đứng ra kêu gọi quyên góp mục đích từ thiện là không vi phạm pháp luật.

Như vậy, chỉ cần một cá nhân kêu gọi quyên góp trên danh nghĩa của chính mình chứ không giả mạo hay mượn danh nghĩa hưởng ứng lời kêu gọi của những cá nhân, tổ chức từ thiện, cơ quan đoàn thể khác thì không vi phạm pháp luật.

Trong trường hợp với ca sỹ Thủy Tiên, chính Thủy Tiên được xem là người đi cứu trợ bởi Thủy Tiên là người đóng góp, kêu gọi và chính Thủy Tiên đích thân đi cứu trợ, chính vì vậy Thủy Tiên cũng như các trường hợp tương tự không chỉ là người kêu gọi, vận động từ thiện. Pháp luật quy định về việc thành lập quỹ từ thiện để điều chỉnh những trường hợp là những cá nhân, tổ chức thành lập những quỹ từ thiện mà chưa/không góp tiền, tài sản. Sau đó mới đi kêu gọi tiền/tài sản từ cộng đồng, xã hội. Quy định này đặt ra nhằm tránh những trường hợp thành lập những “quỹ ảo” nhằm trục lợi, đi trái với mục đích từ thiện, nhân đạo.

Cho nên việc kêu gọi mang tính tự phát nhằm tập hợp một nhóm người với nhau để cùng đi cứu trợ, thì nhà nước không cần phải điều chỉnh. Thậm chí những người này có quyền cứu trợ trực tiếp mà không cần thông qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền, miễn rằng hoạt động thu chi giữa người đứng ra kêu gọi, cứu trợ phải đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng. Tránh những trường hợp mâu thuẫn phát sinh giữa những người có đóng góp với nhau.

Theo Trương Nguyễn Thạch
2.177 

Dương Cáp Đức Nguyễn Đạt Tiến Bùi Tấn Hùng QUACH VAN HAO Trần Nguyễn Trường Sơn Lương Hoàng Long Huỳnh TUấn Trọng Lê Công Tuyền Huỳnh Anh Đức Phan Minh Tiến Nguyễn Thanh Đăng Khoa Nguyễn Hữu Long Nguyễn Hoàng Ngân Nguyễn Quang Tùng Nguyễn Trường Giang Trà Thanh Nhật Huy Quách Văn Hảo Trương Minh Toàn Phan Hoàng Long Trần Đức Duy Lê Thanh Hậu Cao Khắc Dương Nguyễn Đăng Hưng Nguyễn Quang Huy Lê Tấn Luân Lê Ngọc Ngà Trương Thị Bích Ngân Nguyễn Kiều Giang Phạm Phan Anh Thư Võ Ngọc Như Quỳnh Bùi Thị Ngọc Anh Đỗ Vũ Ngọc Liên Nguyễn Phạm Minh Tâm Phạm Trương Hồng Phương Nguyễn Lê Yến Trang Nguyễn Thị Yến Bùi Thị Ngọc Huyền Trần Thị Trà Trần Thị Thu Thủy Đặng Thị Hải Thùy Nguyễn Thị Thùy Linh Ngô Bảo Trâm Nguyễn Thị Mỹ Linh Hồ Thị Thanh Mai Bùi Thị Nhị Nguyễn Hoài Hương Lê Thi Hồng Vân Nguyễn Thị Huê Nguyễn Kiều Ni Trần Thị Ánh Dương Lê Hồng Hoàng Anh Nguyễn Hạnh Nguyên Nguyễn Thị Thùy Vân Đặng Thị Hà Phương Bỉ Ngạn Nguyễn Ngọc Mai Danh Thị Mỹ Duyên Đạt Thị Thùy Trang Trịnh Ngọc Nam Nguyễn Thanh Nga Dương Hoàng Kiều Trần Thị Trà Nguyễn Thị Hồng Nhung Phạm Quỳnh Hương Lê Thị Kim Ngân Ngô Ngọc Huyền Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Hoàng Lan Nguyễn Thị Kim Ngọc Nguyễn Thị Thanh Lan Phạm Hương Giang Võ Huỳnh Mai Phương Tạ Thị Thu Thảo Phạm Thị Lan Anh Đặng Nguyễn Thúy Vi Nguyễn Thị Anh Thư Vương Mai Trinh Lê Diễn Châu Đỗ Thị Huệ Huỳnh thuỷ Từ Bảo Kim Mai Hồng Thắm Tam Nguyen Lê Hoàng Trang Phan Thị Tú Anh Hoàng Thị Trà Lương Mỹ Tiên Nguyễn Thị Lý Nguyễn Thị Kim Loan Lê Thị Thanh Tâm Phạm Trương Hồng Phương Đinh Thị Hà Chi Trần Thị Phương Hà