Tổng quan về Chuyên viên pháp lý và Chuyên viên pháp chế

(có 1 đánh giá)

Hiện tại mình đang tìm hiểu 02 vị trí việc làm trong ngành luật là Chuyên viên pháp lý và Chuyên viên pháp chế. Mình không biết hai vị trí này khác nhau thế nào? – Minh Khuê (Thanh Hóa)

Chuyên viên pháp lý và Chuyên viên pháp chế là những người được đào tạo chuyên môn về luật, có khả năng tư vấn, giải quyết các vấn đề pháp lý. Tuy nhiên, sẽ có một số điểm khác biệt cơ bản giữa hai vị trí này.

Tổng quan về Chuyên viên pháp lý và Chuyên viên pháp chế

Tổng quan về Chuyên viên pháp lý và Chuyên viên pháp chế (Hình từ Internet)

1. Tổng quan về Chuyên viên pháp lý

Chuyên viên pháp lý là những người có trình độ chuyên môn về luật, có thể tư vấn, giải quyết các vấn đề pháp lý trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như: pháp luật dân sự, pháp luật kinh tế, pháp luật hành chính, pháp luật hình sự,... Chuyên viên pháp lý có thể làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ,...

Chuyên viên tư vấn pháp lý đóng vai trò quan trọng trong các tổ chức, doanh nghiệp. Họ thường ảnh hưởng rất lớn đến việc vận hành của một tổ chức, doanh nghiệp, đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể phát triển và không vướng mắc gì liên quan đến pháp luật.

Cụ thể, họ giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến phúc lợi xã hội, tai nạn lao động, thủ tục đăng ký đầu tư, kinh doanh, thủ tục đăng ký thương hiệu, bản quyền… Ngoài ra, tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp đều cần chuyên viên pháp lý tham mưu, tư vấn hoặc thay mặt cho lãnh đạo để giải quyết.

Các công việc của một chuyên viên pháp lý bao gồm:

- Chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp

- Xây dựng, kiểm tra, quản lý hệ thống chính sách của công ty

- Quản lý các vấn đề pháp lý với các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp

- Nghiên cứu và cập nhật các quy định pháp lý

Để trở thành một chuyên viên pháp lý, cá nhân cần phải được đào tạo bài bản tại các trường học chuyên ngành, có sự am hiểu về pháp luật, quy trình kiện tụng, hồ sơ pháp lý và luôn chặt chẽ trong các kiến thức, lập luận. Thông thường những người này phải tốt nghiệp ngành Luật hoặc cấp cao hơn.

Ngoài ra, công việc còn đòi hỏi phải nắm bắt thông tin liên tục, cập nhật các văn bản luật và mọi biến động của thị trường liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp để luôn bắt kịp thời cuộc và ứng phó kịp thời.

Ngoài kiến thức, công việc của nhân viên pháp lý cũng đòi hỏi phải đáp ứng nhiều yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm: Phải có khả năng phân tích và lập luật tốt để đảm bảo vấn đề pháp lý không bao giờ được có sơ hở. Kỹ năng giao tiếp giúp nhân viên pháp lý có thể thiết lập các mối quan hệ tốt với đối tác bên ngoài, nhất là với cơ quan công quyền. Kỹ năng phán đoán giúp họ có thể tiên lượng được những tác động có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

2. Tổng quan về Chuyên viên pháp chế

Chuyên viên pháp chế là những người có trình độ chuyên môn về luật, có thể tư vấn, giải quyết các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực kinh tế. Chuyên viên pháp chế thường làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế.

Vai trò của chuyên viên pháp chế có thể khác nhau tùy thuộc vào tổ chức hoặc lĩnh vực mà họ làm việc. Những chuyên gia này được giao nhiều trách nhiệm góp phần vận hành hiệu quả các hoạt động pháp lý.

Có thể kể đến một số vai trò của chuyên viên pháp chế như sau:

- Tư vấn Pháp luật: Hướng dẫn chuyên môn và lời khuyên về các vấn đề pháp lý cho khách hàng, trong nội bộ hoặc các bên liên quan

- Nghiên cứu Pháp lý: Thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng về các vấn đề pháp lý khác nhau, bao gồm án lệ, đạo luật và quy định

- Soạn thảo văn bản pháp luật: Chuẩn bị và xem xét các tài liệu pháp lý như hợp đồng, thỏa thuận, chính sách và ý kiến pháp lý.

- Hỗ trợ giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp có tranh chấp pháp lý hoặc kiện tụng, chuyên viên pháp chế hỗ trợ nhóm pháp lý chuẩn bị chiến lược cho vụ việc, thu thập bằng chứng và cung cấp hỗ trợ pháp lý trong quá trình đàm phán hoặc tố tụng tại tòa án.

- Tuân thủ và Quản lý rủi ro: Phát triển và triển khai các chương trình tuân thủ, tiến hành kiểm toán nội bộ và giảm thiểu rủi ro pháp lý cho các tổ chức.

- Đào tạo và phổ cập Pháp luật: Tham gia vào việc cung cấp đào tạo và phổ cập pháp lý cho nhân viên hoặc khách hàng.

Để trở thành một chuyên gia pháp chế xuất sắc, các cá nhân cần sở hữu một bộ kỹ năng và trình độ toàn diện, cụ thể như:

- Có một nền tảng vững chắc về các nguyên tắc pháp lý, luật pháp và quy định của Việt Nam. Cụ thể các lĩnh vực cụ thể như luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, luật lao động hoặc luật thương mại,...

- Có kỹ năng phân tích xuất sắc để giải thích các vấn đề pháp lý phức tạp và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng; phải thành thạo trong việc thu thập thông tin pháp lý liên quan, phân tích các tiền lệ, đạo luật và quy định, đồng thời tổng hợp các phát hiện thành khuyến nghị thực tế.

- Có khả năng diễn đạt các khái niệm pháp lý một cách rõ ràng và súc tích, truyền đạt những ý tưởng phức tạp cho những người không chuyên về pháp lý và truyền đạt lời khuyên pháp lý một cách hiệu quả cho khách hàng hoặc các bên liên quan.

- Có kỹ năng đàm phán và giải quyết tranh chấp.

3. Cơ hội việc làm của Chuyên viên pháp lý và Chuyên viên pháp chế

Chuyên viên pháp chế và chuyên viên pháp lý là hai vị trí có cơ hội việc làm rộng mở trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Cụ thể:

- Chuyên viên pháp chế có thể làm việc trong các vị trí sau:

+ Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp: Chuyên viên pháp chế tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, như: thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, ký kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp,...

+ Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật: Chuyên viên pháp chế hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực thi các quy định pháp luật về kinh doanh, như: thuế, lao động, bảo hiểm,...

+ Soạn thảo các văn bản pháp lý về kinh tế: Chuyên viên pháp chế soạn thảo các văn bản pháp lý về kinh tế, như: hợp đồng, quy chế, điều lệ,...

+ Thực hiện các thủ tục hành chính về kinh tế: Chuyên viên pháp chế thực hiện các thủ tục hành chính về kinh tế, như: cấp phép kinh doanh, đăng ký đầu tư,...

- Chuyên viên pháp lý có thể làm việc trong các vị trí sau:

+ Tư vấn pháp luật cho cá nhân, tổ chức: Chuyên viên pháp lý tư vấn cho cá nhân, tổ chức về các vấn đề pháp lý trong các lĩnh vực khác nhau, như: dân sự, kinh tế, hành chính, hình sự,...

+ Giải quyết các tranh chấp pháp lý: Chuyên viên pháp lý giải quyết các tranh chấp pháp lý giữa các cá nhân, tổ chức với nhau hoặc giữa cá nhân, tổ chức với cơ quan nhà nước.

+ Soạn thảo các văn bản pháp lý: Chuyên viên pháp lý soạn thảo các văn bản pháp lý trong các lĩnh vực khác nhau.

+ Thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật: Chuyên viên pháp lý thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

(có 1 đánh giá)
Trần Thanh Rin
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.452 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Chuyên viên pháp lý hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Chuyên viên pháp lý
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Chuyên viên pháp lý hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Chuyên viên pháp lý