Từ năm 2021, có thêm 01 hành vi NLĐ có thể bị sa thải nếu vi phạm

Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lưc từ ngày 01/01/2021 có nhiều quy định đổi mới so với Bộ Luật lao động 2012, trong đó đáng lưu ý là việc bổ sung  thêm quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

Bộ Luật Lao động 2012 quy định hình thức sa thải được áp dụng trong 11 trường hợp, sau:

- Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

- Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm; Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng.

Tuy nhiên từ ngày 01/01/2021 thì Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực, Điều 125 của Bộ luật này đã bổ sung thêm 1 trường hợp sa thải, đó là: “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động.”

Trong đó, một trong những điều kiện của hình thức này gồm có việc người sử dụng lao động phải xây dựng được nội dung làm việc và ghi rõ quy định kỷ luật là sa thải nếu quấy rối tình dục tại nơi làm việc để làm căn cứ xử lý nếu có hành vi phát sinh.

Bên cạnh đó, hành vi quấy rối tình dục cũng được giải thích chi tiết, đây là điểm khác biệt so với BLLĐ 2021..

Theo Khoản 9, Điều 3 BLLĐ 2019, hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động.

Các hình thức xử lý kỷ luật người lao động, gồm: Khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng, cách chức, sa thải.

 

Trương Nguyễn Thạch
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.492