Luật sư hơn Cử nhân Luật như thế nào?

Vẫn là quan niệm cũ của nhiều người rằng: Học luật sẽ ra làm Luật sư. Thực tế không phải như vậy, Cử nhân Luật là điều kiện cần để trở thành Luật sư và một số vị trí nghề nghiệp tiên quyết. Vậy Luật sư hơn Cử nhân Luật như thế nào?

Xét về điểm giống nhau:

  • Luật sư, Cử nhân Luật đều được gọi là Dân Luật. Vì cả hai đều phải có bằng Cử nhân Luật.
  • Cử nhân Luật, Luật sư hoạt động hành nghề liên quan đến các vấn đề pháp luật.

Luật sư hơn Cử nhân Luật ở những điểm phổ biến như sau:

  • Đầu tiên, Luật sư hơn Cử nhân Luật vì họ được trải qua lớp đào tạo nghề luật sư tại học viện tư pháp và họ có thẻ Luật sư.
  • Tất cả các Luật sư đều là Cử nhân Luật nhưng tất cả Cử nhân Luật chưa chắc đã trở thành Luật sư.
  • Luật sư là một vị trí nghề nghiệp, Cử nhân Luật chỉ là một chức danh vì người ta vẫn thường gọi là Nghề Luật sư chứ không ai gọi là Nghề Cử nhân Luật.

  • Luật sư có quyền hoạt động với tư cách cá nhân trong hoạt động dịch vụ pháp lý (theo Điều 49 Luật Luật sư), có thể thành lập Văn phòng Luật sư hay Công ty Luật (Điều 32 Luật Luật sư). Điều mà một cá nhân chỉ là Cử nhân luật không thể làm được.
  • Luật sư thường có được cơ hội nghề nghiệp nhiều hơn Cử nhân luật. Thông thường thì từ Cử nhân Luật đến Luật sư là cả một chặng đường dài bao gồm cả thời gian, kiến thức và kinh nghiệm.
Theo Quỳnh Ny
2.146 
Click vào đây để xem danh sách 1.569 Tuyển dụng luật sư đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng luật sư
Click vào đây để xem danh sách 1.569 Tuyển dụng luật sư đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng luật sư

Nguyễn Thanh Duy Hoàng Kiều Hưng Phạm Tuấn Thành Nguyễn Việt Dũng Hoàng Thanh Tùng Phạm Hoàng Tiến Đỗ Cao Thắng Lê Minh Kha Đặng Nhật Hoàng Ngọc Minh Trí Nguyễn Phỉ Long Dương Hữu Hiền Cao Lâm Anh Duy Nguyễn Hoàng Long Kiều Văn Long Châu Hoàng Phúc Mai Thế Dũng Trần Quang Vinh Ngô Nhật Quang Nguyễn Bảo Toàn Trần Minh Thắng Lữ Ngọc Nam Đinh Minh Quyền Nguyễn Văn Trị Nguyễn Ngọc Chính Phạm Duy Nam Anh Nguyễn Trung Kiên Trịnh Phương Thảo Đỗ Thị Kim Anh Đỗ Thị Anh Thơ Lê Thị Thanh An Hồ Thị Bích Vân Trần Thị Minh Thy Tạ Thị Linh Đông Lê Thị Ngọc Tới Trần Thị Việt Trinh Đinh Thị Thu Thuỳ NGUYỄN THANH TRÚC Nguyễn Thị Kim Oanh Nguyễn Thụy Yến Nhi TRỊNH THỊ HÒA Lê Thị Ngọc Châu Nguyễn Khánh Nguyễn Thị Hậu Trần Bích Châu Phạm Thị Như Lan Như Ngọc Quách Ngọc Mai Nguyễn Lê Thị Kim Hân Nguyễn Minh Thơ Trương Huỳnh Minh Hạnh Mai Thị Kiều Nhi Nguyễn Thuỳ Linh Trần Thị Liên Khương Thị Hoài Thương Lê Hoài Phương Đỗ Thùy Dung Đinh Thị Mai Nhung Nguyễn Thị Cẩm Bình Trịnh Thị Hòa Hồng Nga Lê Thị Tố Nga Lại Thúy Quỳnh Từ Thị Bích Chi Phan Thị Ngọc Ánh Trần Thị Hằng Nga Đặng Thị Thu Hiền Nguyễn Ngọc Huỳnh Như Nguyễn Thị Ngọc Minh Đoàn Hoa Lư Lương Ánh Hồng Dương Thị Hồng Nhung Trần Thị Thu Hà Tô Nguyễn Diễm My Võ Huỳnh Kiên Trinh Đàm Ngọc Tuyết Nhi Nguyễn Thị Vân Nguyễn Thị Thanh Huyền Cao Thị Kiều Duyên Nguyễn Ngọc Quỳnh Đặng Thị Hiền Nguyễn Thị Trang Phạm Phương Dung Lê Thanh Trúc My Quyên Quyên Trịnh Lý Phượng Như Nguyễn Thị Ái Vân Nguyễn Thị Thanh Thảo