Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư được gia nhập bao nhiêu Đoàn Luật sư?

(có 2 đánh giá)

Hồ sơ gia nhập Đoàn Luật sư bao gồm những gì? Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư được gia nhập bao nhiêu Đoàn Luật sư? Câu hỏi đến từ anh T. sống ở Bình Dương.

Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư được gia nhập bao nhiêu Đoàn Luật sư?

Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư được gia nhập bao nhiêu Đoàn Luật sư thì căn cứ theo khoản 1 Điều 20 Luật Luật sư 2006, được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định như sau:

Gia nhập Đoàn luật sư

1. Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền lựa chọn gia nhập một Đoàn luật sư để hành nghề luật sư.

Người đã gia nhập Đoàn luật sư phải làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức hoặc thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật này tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở.”

Theo đó, người có Chứng chỉ hành nghề luật sư chỉ được gia nhập 01 Đoàn Luật sư và có quyền lựa chọn Đoàn luật sư mà mình muốn gia nhập.

Ngoài ra, người đã gia nhập Đoàn luật sư phải làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức hoặc thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở.

Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư được gia nhập bao nhiêu Đoàn Luật sư?

Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư được gia nhập bao nhiêu Đoàn Luật sư? (Hình từ Internet)

Hồ sơ gia nhập Đoàn Luật sư bao gồm những gì?

Hồ sơ gia nhập Đoàn Luật sư căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 cụ thể:

Gia nhập Đoàn luật sư

...

2. Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư gồm có:

a) Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư theo mẫu do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành;

b) Phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư quá sáu tháng, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

c) Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư.”

Theo đó, hồ sơ gia nhập Đoàn Luật sư bao gồm:

- Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư theo mẫu do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành;

- Phiếu lý lịch tư pháp (Áp dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư quá sáu tháng, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư);

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư không gia nhập Đoàn luật sư mấy năm thì bị thu hồi Chứng chỉ?

Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư không gia nhập Đoàn luật sư mấy năm thì bị thu hồi Chứng chỉ căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 18 Luật Luật sư 2006, được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định cụ thể:

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư

1. Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư mà thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật này;

b) Được tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

c) Không còn thường trú tại Việt Nam;

d) Không gia nhập một Đoàn luật sư nào trong thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

đ) Không thành lập, tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động cho một tổ chức hành nghề luật sư hoặc đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân trong thời hạn ba năm, kể từ ngày gia nhập Đoàn luật sư;

e) Thôi hành nghề luật sư theo nguyện vọng;

g) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư;

h) Bị xử phạt hành chính bằng hình thức tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư có thời hạn; bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

i) Bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật;

k) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thẩm quyền thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư và quy định thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư. Trong trường hợp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư thì thông báo cho Liên đoàn luật sư Việt Nam để thu hồi Thẻ luật sư.”

Như vậy, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư mà người có Chứng chỉ không gia nhập một Đoàn luật sư nào thì sẽ bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề.

(có 2 đánh giá)
Nguyễn Anh Hương Thảo
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.565 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm luật sư hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm luật sư
Click vào đây để xem danh sách Việc làm luật sư hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm luật sư