Phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Luật TPHCM năm 2023

(có 1 đánh giá)

Xin hỏi là năm 2023 trường đại học Luật TP. HCM có phương thức tuyển sinh thế nào? (Ánh Minh - TP. HCM)

Hội đồng Trường Đại học Luật TPHCM thông qua Nghị quyết 64/NQ-HĐT ngày 08/11/2022 về phương thức tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Luật TPHCM.

Cụ thể, phương thức tuyển sinh năm 2023 được quy định như sau:

1. Phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Luật TPHCM

Phương thức tuyển sinh có 2 phương thức như sau:

1.1. Phương thức 1

Phương thức 1 (xét tuyển thẳng và xét tuyển sớm): tối đa 40%/ tổng chỉ tiêu, cho 3 đối tượng:

* Đối tượng 1 (xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển):

- Thi sinh thuộc diện “được tuyển thẳng" theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào

- Thi sinh thuộc diện “được xét tuyển thẳng” vào các ngành phù hợp với môn đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc cử tham gia;

Thời gian đoạt giải không quá 3 năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; và đã tốt nghiệp THPT trong năm 2023. Cụ thể như sau:

- Môn Văn, Toán và tiếng Anh: Đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh;

- Môn tiếng Nhật và tiếng Pháp: Đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật và ngành Luật Thương mại quốc tế;

- Môn Lý: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật và ngành Luật Thương mại quốc tế, Luật:

- Môn Hóa: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành

- Môn Sử: đối với ngành Luật và ngành Ngôn ngữ Anh;

- Môn Địa: đối với ngành Luật.

* Đối tượng 2 (xét tuyển sớm):

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: tiếng Anh/ hoặc tiếng Pháp/ hoặc tiếng Nhật. Những chứng chỉ này nếu có quy định về thời hạn thì phải còn giá trị đến ngày 30/6/2023.

- Điều kiện:

Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT;

Thứ hai, có trình độ ngoại ngữ quốc tế đạt tối thiểu như sau:

Đối với tiếng Anh: IELTS đạt điểm từ 5,5 trở lên (do British Council (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp); hoặc TOEFL iBT đạt điểm từ 65 trở lên (do Educational Testing Service (ETS) cấp);

Đối với tiếng Pháp: chứng chỉ DELF đạt từ trình độ B1 trở hoặc chứng chỉ TCF đạt điểm từ 300 trở lên/ kỹ năng trở lên. Hai loại chứng chỉ này phải do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d'Etudes Pedagogiques - CIEP)

Đối với tiếng Nhật: chứng chỉ JLPT đạt từ trình độ N3 trở lên (do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation - JF) cấp, trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật).

Thứ ba, có điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (điểm trung bình này được làm tròn đến 01 chữ số thập phân).

- Nguyên tắc xét trúng tuyển:

Khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện theo quy định nêu trên nhiều hơn so với tổng chỉ tiêu của Phương thức 1, Trường sẽ xét trúng tuyển theo theo thứ tự ưu tiên:

+ Điểm của Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

+ Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (được làm tròn đến 01 chữ số thập phân);

+ Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

Phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Luật TP. HCM năm 2023. (Hình từ internet)

* Đối tượng 3 (xét tuyển sớm):

Thí sinh học tại các trường THPT chuyên, năng khiếu và các trường THPT có điểm trung bình trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT cao nhất theo Danh sách "Các trường THPT thuộc diện được ưu tiên xét tuyển sớm năm 2023 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chi Minh";

- Điều kiện:

Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT;

Thứ hai, phải học đủ 3 năm tại các trường có tên trong “Danh sách các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển sớm năm 2023 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh";

Thứ ba, có kết quả học tập của từng năm Lớp 10, Lớp 11 và Lớp 12 đạt loại giỏi; và có điểm trung bình cộng của 3 năm THPT đạt tổng điểm từ 24,5 trở lên (điểm trung bình này được làm tròn đến 01 chữ số thập phân).

Thứ tư, có điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 24,5 trở lên (điểm trung bình này được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân).

- Nguyên tắc xét trúng tuyển:

Khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện theo quy định nêu trên nhiều hơn so với tổng chỉ tiêu của Phương thức I, Trường sẽ xét trúng tuyển theo theo thứ tự ưu tiên:

+ Điểm trung bình cộng của 3 năm THPT Lớp 10, Lớp 11 và Lớp 12 (được làm tròn đến 01 chữ số thập phân),

+ Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (được làm tròn đến 01 chữ số thập phân);

+ Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

+ Nguyên tắc đăng ký xét tuyển, số lượng nguyện vọng đăng ký; và nguyên tắc xét đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT)

- Nguyên tắc đăng ký xét tuyển và số lượng nguyện vọng đăng ký:

+ Thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức “xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển" (tức đã đăng ký theo đối tượng 1) thì không được đăng ký theo phương thức “xét tuyển sớm" (tức không được đăng ký đối tượng 2 và/hoặc đối tượng 3),

+ Thí sinh đủ điều kiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo đối tượng 2 và đối tượng 3 thì được quyền đăng ký dự tuyển cả hai đối tượng;

+ Thí sinh thuộc đối tượng 1 được đăng ký tối đa 5 (năm) nguyện vọng; thí sinh thuộc đối tượng 2 và/hoặc đối tượng 3 được đăng ký không hạn chế số lượng nguyện vọng;

Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường theo Phương thức Á được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

- Nguyên tắc xét đủ điều kiện trúng tuyển sớm (trừ điều kiện tốt nghiệp)

+ Đối với thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo đối tượng 1 hoặc đối tượng 2 hoặc đối tượng 3:

Trường hợp có nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển thì thí sinh được Trường công nhận và công bố trúng tuyển (dự kiến) theo nguyện vọng cao nhất;

+ Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo đối tượng 2 và đối tượng 3:

Trường hợp có nhiều nguyện vọng thuộc đối tượng 2 và đối tượng 3 cũng đủ điều kiện trúng tuyển thì thí sinh được Trường công nhận và công bố trúng tuyển (dự kiến) theo nguyện vọng cao nhất của đối tượng 2.

1.2. Phương thức 2 

- Chỉ tiêu xét tuyển: theo phương thức 2 (xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023) tối thiểu là 60%/tổng chỉ tiêu:

- Đối tượng: dành cho thi sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả thi của các môn thi/ bài thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 phù hợp với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của Trường:

- Cách thức và thời hạn đăng ký xét tuyển:

+ Thí sinh thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia;

+ Thi sinh phải xác nhận “số lượng nguyện vọng và thứ tự nguyện vọng" trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đồng thời phải nộp lệ phí theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trong thời hạn quy định.

Trường hợp thí sinh chưa xác nhận “số lượng nguyện vọng và thứ tự nguyện vọng" hoặc chưa nộp “lệ phi xét tuyển” thì Hệ thống chưa chấp nhận việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh:

+ Thí sinh phải ghi dùng, đầy đủ thông tin về mã ngành và tên ngành; mã phương thức và tên phương thức; mã tổ hợp và tên tổ hợp vào từng nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Thi sinh không bị hạn chế số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển;

+ Thí sinh được điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần; - Thi sinh được phép dùng một tổ hợp để đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường cũng như được phép dùng nhiều tổ hợp để đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào một ngành đào tạo của Trường;

+ Thí sinh phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

- Trường không sử dụng kết quả miễn thi đối với môn thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT; không sử dụng điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia, Kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước để xét tuyển.

- Nguyên tắc xét tuyển và thời hạn công bố kết quả xét trúng tuyển:

+ Điểm xét trúng tuyển được Trường xác định theo ngành và theo từng tổ hợp môn xét tuyển;

+ Điểm xét trúng tuyển khi công bố đã bao gồm điểm “ưu tiên theo khu vực” và “ưu tiên theo đối tượng chính sách” theo quy định của Quy chế tuyển sinh;

+ Điểm xét trúng tuyển và nguyện vọng trúng tuyển của thí sinh được Trường thực hiện trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Điểm trúng tuyển và kết quả thí sinh được xét trúng tuyển được Trường công bố theo Kế hoạch chung của Bộ.

*Lưu ý: Trường hợp tuyển sinh theo Phương thức 1 chưa hết chỉ tiêu (hoặc tuyển dư chi tiêu, tối đa không quá 5%) thì số chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang Phương thức 2 (hoặc sẽ điều chỉnh giảm chỉ tiêu của Phương thức 2 tương ứng với số chỉ tiêu tuyển vượt của Phương thức 1, tối đa không quá 5%).

2. Tổ hợp môn xét tuyển

Xem chi tiết tại Nghị quyết 64/NQ-HĐT ban hành ngày 08/11/2022.

(có 1 đánh giá)
Diễm My
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.667 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm giáo viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm giáo viên
Click vào đây để xem danh sách Việc làm giáo viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm giáo viên