TPHCM: Trong tháng 10 cơ quan chỉ được 1/2 nhân sự đi làm 

Đây là nội dung trong văn bản Số: 3086/UBND-VX về việc thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.

Theo đó TPHCM sẽ thực hiện thay đổi phương thức làm việc cụ thể theo từng giai đoạn để phòng chống dịch Covid-19.

  • Ở giai đoạn 1 từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10/2021: Các cơ quan đơn vị nhà nước thực hiện bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được tiêm 2 mũi vaccine hoặc được cấp Thẻ xanh Covid làm việc trực tiếp tại trụ sở.  Phải bảo đảm công tác tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định (tổ chức xét nghiệm, biện pháp 5K ...) và thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị nhà nước theo quy định.
  • Chỉ bố trí tối đa 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu hoặc các đơn vị đặc biệt được bố trí quá 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc phải được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận bằng văn bản.
  • Đối với các cơ quan, đơn vị có trụ sở tại các địa phương đã được cơ quan thẩm quyền công bố kiểm soát được dịch bệnh Covid-19: ngoài thực hiện các nội dung nêu trên, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhu cầu công tác để bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao dộng đã được cấp thẻ xanh Covid làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Khuyến khích, ưu tiên cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp và tập trung đông người tại trụ sở, đơn vị. Chủ động mở rộng lĩnh vực, số lượng thủ tục hành chính, hình thức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.
Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
3.023 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm TpHCM hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm TpHCM
Click vào đây để xem danh sách Việc làm TpHCM hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm TpHCM