Trường Đại học Luật TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển sớm từ 16/5/2024

(có 2 đánh giá)

Xin hỏi đã có thông tin về việc nhận hồ sơ xét tuyển từ trường Đại học Luật TP.HCM hay chưa? - Kim Kiều (TPHCM)

Chiều ngày 10/5/2024, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Trường ĐH Luật TP.HCM) thông báo bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển sớm cho 3 nhóm đối tượng tuyển sinh với 45% tổng chỉ tiêu.

Trường Đại học Luật TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển sớm từ 16/5/2024

Trường Đại học Luật TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển sớm từ 16/5/2024 (Hình từ Internet)

* Nhóm đối tượng 1 (tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển)

- Thí sinh (được tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đoạt giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia, quốc tế) thuộc diện được “tuyển thẳng, xét tuyển thẳng” đăng ký học ngành đào tạo phù hợp với môn đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Bộ) tổ chức hoặc cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm theo quy định của Bộ; và đã tốt nghiệp THPT trong năm 2024. Cụ thể như sau:

+ Môn Văn, Toán và tiếng Anh: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật, ngành Luật thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh;

+ Môn tiếng Nhật và tiếng Pháp: đối với ngành Luật;

+ Môn Lý: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật và ngành Luật thương mại quốc tế;

+ Môn Hóa: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật;

+ Môn Sử: đối với ngành Luật và ngành Ngôn ngữ Anh;

+ Môn Địa: đối với ngành Luật.

- Thí sinh (là người khuyết tật đặc biệt nặng; người dân tộc thiểu số rất ít người; thuộc 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; có nơi thường trú từ 03 năm trở lên, học 03 năm tại trường phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; người nước ngoài) thuộc diện được “xét tuyển thẳng” theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh Trường ĐH Luật TP.HCM;

- Thí sinh (đoạt giải khuyến khích cấp quốc gia) thuộc diện được “ưu tiên xét tuyển” theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh Trường ĐH Luật TP.HCM.

- Thí sinh (đoạt giải khuyến khích cấp quốc gia) thuộc diện được “ưu tiên xét tuyển” theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh Trường ĐH Luật TP.HCM. Điều kiện:

+ Môn đoạt giải phải có trong Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển;

+ Có tổng số điểm của 03 bài thi, môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT  năm 2024 thuộc Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển đạt từ 22,5 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng chính sách), trong đó điểm của môn mà thí sinh đã đoạt giải khuyến khích phải đạt từ 7,0 điểm trở lên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024;

+ Thời gian đoạt giải không quá 03 năm, tính đến năm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển;

+ Chưa thực hiện việc xác nhận nhập học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ.

* Nhóm đối tượng 2: (xét tuyển sớm theo Đề án tuyển sinh của trường)

- Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh/ hoặc tiếng Pháp/ hoặc tiếng Nhật. Những chứng chỉ này nếu có quy định về thời hạn thì phải còn giá trị đến ngày 30/6/2024.

- Điều kiện:

+ Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT;

+ Thứ hai, có trình độ ngoại ngữ quốc tế đạt tối thiểu như sau:

++ Đối với tiếng Anh: IELTS đạt điểm từ 5,5 trở lên (do British Council (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp); hoặc TOEFL iBT đạt điểm từ 65 trở lên (do Educational Testing Service (ETS) cấp);

++ Đối với tiếng Pháp (chỉ xét tuyển đối với ngành Luật): chứng chỉ DELF đạt từ trình độ B1 trở lên hoặc chứng chỉ TCF đạt điểm từ 300 trở lên/ kỹ năng trở lên. Hai loại chứng chỉ này phải do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp;

++ Đối với tiếng Nhật (chỉ xét tuyển đối với ngành Luật): chứng chỉ JLPT đạt từ trình độ N3 trở lên (do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation - JF) cấp, trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật).

+ Thứ ba, có điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (điểm trung bình này được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân).

- Nguyên tắc xét trúng tuyển: khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện theo quy định nêu trên nhiều hơn so với tổng chỉ tiêu của Phương thức 1, Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ xét trúng tuyển theo theo thứ tự ưu tiên:

+ Điểm của Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

+ Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của 03 môn thuộc Tổ hợp xét tuyển (được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);

+ Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

* Nhóm đối tượng 3 (xét tuyển sớm theo Đề án tuyển sinh của Trường)

- Thí sinh học tại các trường THPT chuyên, năng khiếu và các trường THPT có điểm trung bình trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT cao nhất theo Danh sách “Các trường THPT thuộc diện được ưu tiên xét tuyển sớm năm 2024 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh”;

- Điều kiện:

+ Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT;

+ Thứ hai, phải học đủ 3 năm tại các trường có tên trong “Danh sách các trường THPT thuộc diện được ưu tiên xét tuyển sớm năm 2024 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh”;

+ Thứ ba, có kết quả học tập của từng năm Lớp 10, Lớp 11 và Lớp 12 được xếp loại giỏi; và có tổng điểm trung bình năm học của 3 năm THPT đạt tổng điểm từ 24,5 trở lên (điểm trung bình này được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);

+ Thứ tư, có điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 24,5 trở lên (điểm trung bình này được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân).

- Nguyên tắc xét trúng tuyển: khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện theo quy định nêu trên nhiều hơn so với tổng chỉ tiêu của Phương thức 1, Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ xét trúng tuyển theo theo thứ tự ưu tiên:

+ Tổng điểm trung bình năm học của 3 năm THPT Lớp 10, Lớp 11 và Lớp 12 (được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);

+ Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của 03 môn thuộc Tổ hợp xét tuyển (được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);

+ Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

* Nguyên tắc đăng ký xét tuyển, số lượng nguyện vọng đăng ký; và nguyên tắc xét đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT)

- Nguyên tắc đăng ký xét tuyển và số lượng nguyện vọng đăng ký:

+ Thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo đối tượng được “tuyển thẳng, xét tuyển thẳng” thì không được đăng ký theo phương thức “xét tuyển sớm” (tức không được đăng ký đối tượng 2 và/hoặc đối tượng 3). Đối với những thí sinh này được đăng ký tối đa 5 (năm) nguyện vọng;

+ Thí sinh đủ điều kiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo đối tượng được “ưu tiên xét tuyển”, đối tượng 2 và đối tượng 3 thì được quyền đăng ký dự tuyển cả ba đối tượng. Đối với những thí sinh này được đăng ký không hạn chế số lượng nguyện vọng;

+ Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường ĐH Luật TP.HCM theo Phương thức tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm theo Đề án tuyển sinh của Trường được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

- Nguyên tắc xét đủ điều kiện trúng tuyển sớm (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT):

+ Đối với thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo đối tượng 1 hoặc đối tượng 2 hoặc đối tượng 3: trường hợp có nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển thì thí sinh được Trường ĐH Luật TP.HCM công nhận và công bố trúng tuyển (dự kiến) theo nguyện vọng cao nhất;

+ Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo đối tượng được “ưu tiên xét tuyển”, đối tượng 2 và đối tượng 3: trường hợp có nhiều nguyện vọng thuộc đối tượng được “ưu tiên xét tuyển”, đối tượng 2 và đối tượng 3 cùng đủ điều kiện trúng tuyển thì thí sinh được Trường ĐH Luật TP.HCM công nhận và công bố trúng tuyển (dự kiến) theo thứ tự ưu tiên:

++ Nguyện vọng cao nhất của đối tượng được “ưu tiên xét tuyển”;

++ Nguyện vọng cao nhất của đối tượng 2.

Xem thêm thông báo phương thức tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. năm 2024

(có 2 đánh giá)
Tô Quốc Trình
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.279