Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Dệt May Sài Gòn (Đại học Nguyễn Tất Thành)
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là một trường Đại học đa ngành, đa nghề, đa bậc học, đa cơ sở đào tạo. Hiện nay, nhà trường có đội ngũ hơn 2.000 CB, GV, CNV trong đó hơn 62% có trình độ GS., PGS., TS., ThS. còn lại là Kỹ sư và Cử nhân, với quy mô hơn 26.000 HSSV.
Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Dệt May Sài Gòn (Đại học Nguyễn Tất Thành)
Tuyển dụng của Công Ty Cổ Phần Dệt May Sài Gòn (Đại học Nguyễn Tất Thành)