Hồ sơ ứng viên


Ảnh đại diện Sang (AC2760)
Hầu Thái Sang
14/01/1998
0397267***
Tp Hồ Chí Minh
hauthaisa***@gmail.com
Nam
Ấp Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

Thực hiện thủ tục công chứng, từ các giấy tờ ngân hàng ủy quyền cho nhân viên Hoàng Quân thực hiện như: Hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng, biên bản định giá, đơn đăng ký giao dịch bảo đảm. Đăng ký giao dịch đảm bảo tại văn phòng đăng ký/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai: Hợp đồng thế chấp, đơn/phiếu yêu cầu đăng ký, bản chính và bản photo giấy chứng nhận, giấy ủy quyền của ngân hàng và nhận kết quả đăng ký.
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Sơ cấp)
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật