Ảnh đại diện Duyên (ZY3057)
Hồ Thị Mỹ Duyên
02/06/2002
0399019***
Tp Hồ Chí Minh
duyenho22040***@gmail.com
Nữ
Hoàng Diệu phường *** quận 4 TPHCM.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2023 đến 2023: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Văn phòng Luật sư Đại Quốc Việt (có người hướng dẫn)
Hỗ trợ anh chị chuyên viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ;
Viết bài viết pháp lý theo yêu cầu của công ty.

Từ 2023 đến 2023: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Công ty Luật Ánh Ngọc (có người hướng dẫn)
Viết bài theo các chủ đề công ty yêu cầu;
Thực hiện đăng bài viết lên website và tối ưu định dạng, hình ảnh,...

Từ 2024 đến hiện nay: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Công ty Luật TNHH Trường Minh Ngọc (có người hướng dẫn)
Nghiên cứu hồ sơ vụ án;
Soạn thảo các văn bản pháp lý;
Viết bài pháp lý...
Kỹ năng

Kỹ năng tin học văn phòng
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Sơ cấp)
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Mục tiêu nghề nghiệp

- Xác định mục tiêu ngắn hạn là thực tập để được tiếp thu thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn và ứng dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề pháp lý.
- Xác định mục tiêu dài hạn:
Với 4 năm đầu (2025 - 2028) làm chuyên viên pháp lý tại văn phòng Luật và học thêm chứng chỉ Tiếng Anh (IELTS), học lấy chứng chỉ hành nghề luật sư.
Với 2 năm tiếp theo (2029 - 2030) tiếp tục học thêm 1 ngoại ngữ (Tiếng Trung) và các khóa học ngắn hạn về soạn thảo hợp đồng,...để trao dồi thêm kiến thức.