Tìm kiếm Luật Sư mới nhất


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 482 Luật Sư

 
Kinh nghiệm: 15 năm
Số thẻ LS: 2813/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Văn Thành
Cập nhật 1 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 10652
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 34 / 100
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Thị Nhật Lệ
Cập nhật 2 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Huỳnh Vân Tuyết Nhung
Cập nhật 6 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 3098/LS
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 58 / 100
Mai Quỳnh Trang
Cập nhật 11 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 12775/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Huỳnh Kim Thủy
Cập nhật 14 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 16 năm
Số thẻ LS: 5924/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Lê Anh Quốc
Cập nhật 14 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Ngọc Hùng
Cập nhật 20 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
MAI THỊ KIM SA
Cập nhật 20 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 8298/LS
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 43 / 100
THÁI LÊ TÂN
Cập nhật 21 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 11582/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Vũ Hoàng Ý
Cập nhật 23 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 14986
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Phạm Quang Thỏa
Cập nhật 29 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 5786/LS
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 53 / 100
Lê Xuân Thủy
Cập nhật 29 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 887/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 53 / 100
TRƯƠNG THÀNH THIỆN
Cập nhật 29 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 9860/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100