Giới thiệu về Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Tư vấn Thị trường Vi Na (VINAMR)
VINAMR là công ty hàng đầu về nghiên cứu thị trường tại Việt Nam,chuyên cung cấp những phân tích,đo lường và đưa ra những cái nhìn tổng thể xuyên suốt về thị trường thông qua những cuộc khảo sát ý kiến của người tiêu dùng trên khắp mọi miền cả nước. VINAMR đang dần khẳng định vị trí của mình trong việc hướng đến mục tiêu công ty nghiên cứu thị trường Việt Nam nhưng mang chất lượng quốc tế.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Tư vấn Thị trường Vi Na (VINAMR)
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Tư vấn Thị trường Vi Na (VINAMR)