Ảnh đại diện Giang (ZT4686)
Nguyễn *** Giang
12/07/1996
0355807***
Bình Dương, Gia Lai, Kon Tum
nguyengiang120***@gmail.com
Nữ
Tổ dan phố ***, Thị trấn Đắk Hà
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Bình Dương, Gia Lai, Kon Tum
7 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết