Luật Sư tư vấn Pháp chế doanh nghiệp


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 16 Luật Sư tư vấn Pháp chế doanh nghiệp

Âu Thị Thúy Sen
Cập nhật 1 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
HUỲNH PHI HÙNG
Cập nhật 6 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Nguyễn Thị Diểm
Cập nhật 7 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Thùy Dương
Cập nhật 8 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Lưu Ngọc Nam
Cập nhật 11 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Trần Thanh Huyền
Cập nhật 14 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Lê Ngọc Trung
Cập nhật 14 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 2 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Đồng Gia Khánh
Cập nhật 25 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: 10988/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Văn Vũ
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
THÁI LÊ TÂN
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 11582/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 3091/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
NGÔ THỊ TỐ NGUYÊN
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 11756/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đặng Thị Bích Hà
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Hữu Mạnh
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 13228
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Đinh Hải Nhật
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 6428
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100