Luật Sư tư vấn Pháp chế doanh nghiệp


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 29 Luật Sư tư vấn Pháp chế doanh nghiệp

Dương Thị Hương
Cập nhật 2 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 4149/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Trần Trọng Hiếu
Cập nhật 4 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 14203/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Tuấn Anh
Cập nhật 8 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 11945/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Cập nhật 11 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Phạm Văn Chính
Cập nhật 12 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 13917/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Thị Mai Thu
Cập nhật 13 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Phạm Minh Thành
Cập nhật 17 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 5122/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Lưu Ngọc Nam
Cập nhật 22 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 12216/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
TRẦN THỊ THÙY DUNG
Cập nhật 24 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 10726/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 13804/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Âu Thị Thúy Sen
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 14163/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Thị Thu Hương
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 11 năm
Số thẻ LS: 12279/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Văn Hoàng
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 11854/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Hoàng Thị Nga
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 14 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Quốc Trung
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100