Giới thiệu về TTC Land - Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
Ngày 21 tháng 6 năm 2008, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – TTC Land ( tiền thân Sacomreal) đã chính thức ra mắt Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, với tên giao dịch nước ngoài là TTC Land Service (Tiền thân Sacomreal-S). TTC Land Service ra đời trên cơ sở kế thừa và phát triển từ khối kinh doanh của Công ty mẹ là TTC Land.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH
- Kinh doanh, tiếp thị và phân phối các dự án do TTC Land đầu tư phát triển và các dự án của các chủ đầu tư uy tín;
- Tư vấn tiếp thị dự án bất động sản;
- Tư vấn, nghiên cứu thị trường;
- Môi giới bất động sản;
- Quảng cáo bất động sản;
- Phát triển hệ thống Sàn giao dịch bất động sản đạt chuẩn của Bộ Xây dựng;
- Phát triển mạng lưới đại lý môi giới bất động sản rộng khắp trên toàn quốc;
- Đa dạng hóa các hình thức dịch vụ, mở rộng thị trường tiềm năng trên toàn quốc và nước ngoài.
Hình ảnh của TTC Land - Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
Tuyển dụng của TTC Land - Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín