Ảnh đại diện Trang (ZG3210)
Vũ Thị Thùy Trang
29/06/2000
0929006***
Tp Hồ Chí Minh
thuytrangvu290***@gmail.com
Nữ
***, đường Tây Hòa, phường Phước Long A
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết