Ảnh đại diện My (ZX6419)
Nguyễn Thị Hà My
08/04/1999
0394987***
Tp Hồ Chí Minh
0804199***@gmail.com
Nữ
Khu dân cư Khang An, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Tp Hồ Chí Minh
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2022 đến 2023: Nhân viên/ Có kinh nghiệm tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Green Eco
Vị trí: Nhân viên pháp chế
1. Tư vấn pháp lý hợp đồng
- Xây dựng và soạn thảo các loại hợp đồng bao gồm: Hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán trong nước và quốc tế, hợp đồng thuê bất động sản,...
- Rà soát các hợp đồng được soạn thảo bởi các đối tác của công ty nhằm bảo vệ lợi ích tối đa của công ty về mặt pháp lý trong việc thực hiện hợp đồng.
- Xây dựng các bộ mẫu văn bản hợp đồng tiêu chuẩn, thỏa thuận bảo mật, các phụ lục, biểu mẫu đính kèm hợp đồng, biên bản thanh lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
- Thực hiện dịch thuật (Anh - Việt, Việt - Anh) các văn bản pháp lý, các tài liệu liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.
- Sắp xếp, thực hiện quy trình sao lưu các hồ sơ liên quan đến quá trình xây dựng, ký kết, thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng.
- Thiết lập phương án đàm phán hợp đồng.
2. Quản lý rủi ro pháp lý
- Lên kế hoạch giải quyết tranh chấp các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng, lao động.
- Tư vấn thẩm quyền nội bộ, trình tự thủ tục tổ chức các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐTV,...
- Tư vấn thủ tục bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý, điều hành công ty;...
- Tiến hành khảo sát, nghiên cứu về khuôn khổ pháp lý cho các thị trường mới theo yêu cầu, bao gồm: các điều khoản thương mại, rủi ro pháp lý, tập quán thương mại,....
- Nghiên cứu, đề xuất, soạn thảo các văn bản pháp lý để trao đổi với các đối tác nhằm đảm bảo vị thế pháp lý, quyền lợi của công ty theo yêu cầu. Đảm bảo ngôn ngữ của văn bản giữ được sự chuyên nghiệp và mối quan hệ với các đối tác của công ty.

Từ 2021 đến 2021: Nhân viên/ Có kinh nghiệm tại Công ty Luật Hợp Danh Trần Cao
Vị trí: Thực tập sinh
- Hỗ trợ tiếp đón khách hàng, tiếp nhận thông tin ban đầu của khách hàng.
- Nghiên cứu, phân tích các tài liệu về vụ việc được phân công, tham khảo các văn bản pháp luật, thông tin liên quan đến vụ việc.
- Soạn thảo, điều chỉnh phương án bào chữa cho vụ án theo yêu cầu của luật sư thành viên để giải quyết vụ án.
- Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện cho các tranh chấp: kinh doanh thương mại, lao động, hôn nhân gia đình,...
- Cập nhật liên tục các văn bản pháp luật, sự kiện pháp lý, thông tin pháp luật phục vụ công tác đào tạo nội bộ của công ty.
Kỹ năng

- Kỹ năng tra cứu, rà soát và soạn thảo văn bản
- Quản lý rủi ro
- Phân tích pháp lý
- Tiếng Anh (viết, dịch thuật)
- Tiếng Trung (trình độ cơ bản)
- Kỹ năng tin học văn phòng
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Cao cấp)
- Tiếng Hoa (Sơ cấp)
Học vấn bằng cấp

- Cử Nhân Luật từ 2017 - 2021 tại Đại học Công nghệ TP.HCM
Mục tiêu nghề nghiệp

Tôi mong muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp, có khả năng tư vấn, quản lý và giải quyết các rủi ro pháp lý cho công ty. Tôi luôn sẵn sàng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn để đóng góp vào sự phát triển bền vững của công ty.