Luật Sư Bạch Lâm Vương
THÔNG TIN CƠ BẢN

19/08/1993

Nam

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Bạch Lâm Vương

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tổ chức, sắp sếp công việc
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Kỹ năng làm việc theo nhóm hặc làm việc độc lập
- Khả năng nắm bắt công việc, nghiên cứu tài liệu v.v...
- Chịu được áp lực trong công việc
Kinh nghiệm công tác
Paralegal
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật từ 2011 - 2015 tại Trường Đại học Luật Hà Nội