Luật Sư Lê Ngọc Trung
THÔNG TIN CƠ BẢN

16/10/1989

Nam

Hà Nội

Đã có gia đình

Tiếng Việt

Chưa cập nhật

Luật Sư Lê Ngọc Trung

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Chịu được áp lực công việc
- chịu khó tìm hiểu
Kinh nghiệm công tác
Soạn thảo công văn, Đơn Thư, viết bài Up Website của công ty, quản lý bộ phận kế toán, quản lý chi nhánh của công ty
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân kế Toán, Cử nhân Luật,Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nghề Luật Sư từ 2014 - 2017 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Khác)