Luật Sư Lê Viết Kỳ
THÔNG TIN CƠ BẢN

18/04/1980

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Lê Viết Kỳ

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kỷ năng tổ chức làm việc nhóm làm việc độc lập giải quyết vấn đề, giao tiếp kết nối tốt hùng biện và phản biện
Tranh tụng tại các cấp toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong vụ án hành chính dân sự kinh doanh thương mại. Bào chữa cho bị can bị cáo bảo vệ cho bị hại nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong vụ án hình sự
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, về hợp đồng tránh rủi ro về pháp lý
Tư vấn bảo vệ cho đương sự theo quy định của pháp luật trong vụ án hôn nhân gia đình
Tư vấn pháp luật về thừa kế di chúc, đất đai, đầu tư kinh doanh thương mại
Kinh nghiệm công tác
- Quản lý điều hành doanh nghiệp - Luật sư tư vấn và tranh tụng tại các cấp toà và làm việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan chức năng.
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2019 - 2022 tại Học viện Tư pháp TP.HCM (ngành học: Luật Dân sự)

- Bằng Cao Học Luật từ 2018 - 2020 tại Học Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam (ngành học: Luật Kinh tế)