Ảnh đại diện Thượng (AA0919)
Đinh *** Thượng
01/06/1985
0947281***
Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, (có thể thay đổi nơi làm việc)
dinhquangthu***@gmail.com
Nam
Phường Bồ Xuyên, Tp Thái Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

13
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết