Ảnh đại diện Trí (AA0976)
*** Trí
24/06/1980
0907394***
Tp Hồ Chí Minh
tri.lemin***@gmail.com
Nam
*** Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

14
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết