Ảnh đại diện Bảo (AA2660)
Ngũ *** Bảo
11/08/1970
0903613***
Tp Hồ Chí Minh
baoba***@gmail.com
Nam
Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, TPHCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

22
Đại học
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết