Ảnh đại diện Anh (AA2834)
Lê Duy *** Anh
24/06/1995
0868456***
Hà Nội
leduyvietanh***@gmail.com
Nam
*** Quan Nhân, Phường Nhân Chính
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết