Ảnh đại diện Hoàn (AA3252)
Nguyễn *** Hoàn
02/08/1995
0943501***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
nguyenthanhhoa***@gmail.com
Nam
Thôn ***, eakly, krongpak, daklak
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết