Ảnh đại diện Quang (AB0149)
Huỳnh Ngọc Quang
06/03/1998
0332529***
Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
huynhngocquan***@gmail.com
Nam
***, tổ 87, khu phố 10, phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết