Ảnh đại diện Thịnh (AB4508)
Phạm *** Thịnh
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Đà Nẵng
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp