Ảnh đại diện Hoài (AB7096)
Nguyễn *** Hoài
24/05/1994
0965302***
Cần Thơ
hoainguyen2***@gmail.com
Nam
Long Hồ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Cần Thơ
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết