Ảnh đại diện Thịnh (AB7309)
Thân Tiến Thịnh
26/06/1993
0933595***
Tp Hồ Chí Minh
thinh.thant***@gmail.com
Nam
*** Hòa Bình, Hiệp Tân
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Tài chính - Ngân hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết