Ảnh đại diện Nhật (AB7864)
Đoàn *** Nhật
13/06/1992
0866059***
Hà Nội
nhatlua***@gmail.com
Nam
Xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Hà Nội
8 triệu
Luật Lao động
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết