Ảnh đại diện Linh (AB7961)
Nguyễn *** Linh
08/04/1994
0906259***
Tp Hồ Chí Minh
binguyentu***@gmail.com
Nam
Linh trung
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Trung học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết