Ảnh đại diện Vệ (AB9007)
Nguyễn *** Vệ
09/04/1993
0795879***
Tp Hồ Chí Minh
vanve***@gmail.com
Nam
Tân nhựt, bình chánh, tp hcm
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết