Ảnh đại diện Toàn (AC0011)
*** Toàn
21/06/1996
0366320***
Hà Nội
heo811***@gmail.com
Nam
*** Triều Khúc
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Cộng tác viên
Hà Nội
2 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết