Ảnh đại diện Thuận (AC7912)
Nguyễn *** Thuận
02/08/1998
0376026***
Tp Hồ Chí Minh
hungthuan***@gmail.com
Nam
*** phạm văn chiêu phường 14 go vấp
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
3 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết