Ảnh đại diện Khoa (AD0565)
*** Khoa
12/07/1995
0987984***
Thái Nguyên
levankhoa***@gmail.com
Nam
*** Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Thái Nguyên
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết