Ảnh đại diện Hào (AE1037)
Nguyễn *** Hào
14/07/1998
0362891***
Tp Hồ Chí Minh
haonguyen1998***@gmail.com
Nam
*** đoàn văn bơ, quận 4
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Bán thời gian
Tp Hồ Chí Minh
2, triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết