Ảnh đại diện Tuệ (AE4050)
Đinh *** Tuệ
05/08/1990
0988968***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
tue***@gmail.com
Nam
*** Quyết Thắng -Phú La- Hà Đông-Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
12 triệu
Luật Lao động
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết