Ảnh đại diện Việt (AE6090)
Phạm *** Việt
24/06/1991
0901850***
Tp Hồ Chí Minh
phamtuanviet***@gmail.com
Nam
phường An phú, Quận 2, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết