Ảnh đại diện Huy (AF0175)
Nguyễn Phạm *** Huy
07/04/1997
0366644***
Tp Hồ Chí Minh
Npdhuy1***@gmail.com
Nam
Chợ phường ***, ung văn khiêm
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Tư vấn pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết