Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Nhật
Quế *** Nhật
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2017 đến 2018: Quản lý tại Công ty TNHH Kplus Việt Nam
Từ 2016 đến 2017: Nhân viên tại Văn phòng Luật sư Tam Cửu
Từ 2015 đến 2016: Nhân viên tại Công ty TNHH LTD KINGDOM
Kỹ năng

- Nghiên cứu và xử lý hồ sơ; đưa ra những giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề;
- Làm việc độc lập; đi công tác hoặc làm việc với khách hàng; cơ quan có thẩm quyền;
- Teamword: tôn trọng, tranh luận và phản bác các ý kiến để cũng nhau tìm ra giải pháp tối ưu.
- Nắm bắt công việc nhanh, nhiệt huyết và cầu tiến trong công việc;
- Nắm bắt những vấn đề khác liên quan đến chuyên môn.
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật học từ 2011 - 2015 tại Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật (ngành học: Luật hình sự)
- Chứng chỉ hành nghề Luật sư từ 2015 - 2016 tại Học viện tư pháp Hà Nội (ngành học: Luật hình sự)
Mục tiêu nghề nghiệp

- Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài và có cơ hội thăng tiến tốt;
- Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt;