Ảnh đại diện Hậu (AF1464)
Nguyễn *** Hậu
05/07/1992
0349576***
Tp Hồ Chí Minh
ls.haungu***@gmail.com
Nam
*** Phạm Ngũ Lão, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết