Ảnh đại diện Hùng (AF3807)
*** Hùng
09/04/1964
0917115***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
ha.hung***@gmail.com
Nam
Hàng bún - Hà nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết