Ảnh đại diện Ngọc (AF7557)
*** Ngọc
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
3 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp