Ảnh đại diện Hưng (AF8826)
Phạm Hưng
26/06/1997
0935768***
Khánh Hòa
hungpham.hp***@gmail.com
Nam
*** Vân Đồn
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Khánh Hòa
4,5 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết