Ảnh đại diện Điệp (AG4433)
Ngô *** Điệp
10/01/1993
0347994***
Vĩnh Phúc
ngodiepn***@gmail.com
Nam
Khu *** Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Vĩnh Phúc
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết