Ảnh đại diện SƠN (AG5502)
NGUYỄN *** SƠN
12/07/1988
0939414***
Tp Hồ Chí Minh
minhsondakla***@gmail.com
Nam
*** đường Nữ Dân Công, ấp 3, xã Vĩnh Lộc A
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Đã có gia đình
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết