Ảnh đại diện Tiến (AG6525)
Nguyễn *** Tiến
24/06/1990
0368886***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenvantienk09***@gmail.com
Nam
Tổ ***, ấp 5, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết