Ảnh đại diện Hảo (AH5776)
*** Hảo
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận
5 triệu
Luật Thuế
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2018 đến 2018: Nhân viên tại Hrose
Kỹ năng

- Kỹ năng làm việc nhóm tương đối tốt, lắng nghe ý kiến của các thành viên và đưa ra quan điểm cá nhân để góp ý vào vấn đề của nhóm và đặc biệt là khả năng làm việc độc lập khá tốt.


Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật tài chính ngân hàng từ 2015 - 2019 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) (ngành học: Luật Tài chính - Ngân hàng)
Mục tiêu nghề nghiệp

Đối với bản thân tôi, là một sinh viên sắp và sẽ tốt nghiệp nên điều cần nhất là kinh nghiêm làm việc thực tế về chuyên môn. Sau đó, mong muốn của bản thân là cống hiến cho đơn vị mình làm việc tất cả sức lực, và làm việc một cách lâu dài. Bản thân không mong muốn phải nhảy việc vì như thế sẽ ảnh hưởng chuyên môn rất nhiều, thay vì phải chuyễn nơi làm việc thì cố gắng thăng tiến trong công việc sẽ tốt hơn.