Ảnh đại diện Phong (AH6201)
Nguyễn Quốc Phong
28/06/1995
0935123***
Tp Hồ Chí Minh
raito***@gmail.com
Nam
Tân Phú, tp Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết